Sontrans OÜ

Kaevetööd

  • Maaküttekollektori toru paigaldamine
  • Septikute paigaldus
  • Kanalisatsioon
  • Drenaaž
  • Imbväljakud
  • Vesi
  • Vundamendi väljakaevamised

 

Transport

  • Transport kuni 13 tonnisele veosele
  • Multilifti teenused
  • Väikekaupde vedu kaubikuga